Sınavlar

Öğretilen bilgileri ölçmek ve öğretim etkinliklerini somutlaştırmak için eğitim müfredatına göre özenle hazırlanmış sınavlar ile öğrencilerimizin bilgileri güncel kalır ve sınavlara tam olarak hazırlanmaları sağlanır. Öğrencilerdeki bilişsel işlem farklılıklarının yaratacağı düşük performansın desteklenmesi ya da yüksek performansın daha da verimli kılınması, yapılan sınav sonuçları ile sağlanır.

Tam öğrenme eğitim anlayışını benimseyen okullarımızda, akademik yıl boyunca verilen eğitim, öğrencilere yapılan sınavlar ile değerlendirilir. Öğrencilerin öğrenim süreci izlenir, eksik kalan derslere, konulara yönelik takviye eğitimi ile birlikte kişiye özel çalışma planı uygulanır.

Öğrencileri küçük yaşlarda sınav stresine sokmadan, öğrenmeyi öğrenme becerilerinin geliştirilmesi önemlidir. Bu nedenle okulumuzda 1 - 2 ve 3.sınıflarımızda yazılı sınav yapılmamaktadır. Önemli olan öğrenmek ve öğrenme güçlüklerini belirleyip öğrencileri, öğrenmeye yönlendirmek ve teşvik edebilmektir.

Orta öğretime geçiş sürecinde önemli bir yere sahip olan akademik başarıyı ölçen ve üniversiteye girişin ilk adımı olan TYT ve  YKS sınavlarına yönelik hazırlanan özel deneme sınavları, öğrencilerin sınav heyecanı ve kaygısını ortadan kalkmasına yardımcı olur.

 

VATAN OKULLARI’NDA UYGULANAN SINAVLAR

  • VTS – Vatan Tanışma Sınavı
  • VİTAMİN - Süreç İzleme Sınavı
  • YS – Yazılı Sınav
  • YKS – Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı
  • YGS – Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı
  • GBS – Genel Başarı Sınavı