Eğitim Modelimiz

Kişiye Özel Takip ve Tam Öğrenme Modeli ile Bütünleştirilmiş Butik Okul Konsepti

         
           KİŞİYE ÖZEL TAKİP – TAM ÖĞRENME
          – YAPARAK - YAŞAYARAK ÖĞRENME 

Her öğrenci özeldir. Her öğrenci öğrenir, fakat farklı öğrenir. Bu nedenle öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduruyoruz. Bu vizyon doğrultusunda temel alınan anlayış ve ilkeler özet olarak şu şekildedir:

  • “Her çocuğun kendine özgü olduğu”
  • “Öğrenmeyi öğrenmenin ön plana çıkarılması”
  • “Öğrencilerin düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirilmesi”
  • “Evrensel değerlerin benimsenmesinin sağlanması”
  • “Öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren demokratik bireyler  olarak yetiştirilmesi”
  • “Öğrencinin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına fırsat verilmesi”
  • “Öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerinde çeşitliliklere yer verilmesi”
  • “Her bireyin potansiyelini arttıracak yolların açılmasının ve zenginleşmesinin sağlanması”