Vatan Ortaokulu

Butik Okul Konseptli Ortaöğretim (Secondary Education) programımız 5. ve 6. sınıflar “Gözlem ve Uyum Evresi”nden (OOS- Observation and Orientation Stage), 7. ve 8. sınıflar “Geliştirme ve Yönlendirme Evresi”nden (DIS- Development and Inducement Stage) oluşmaktadır.

Bu evrelerde öğrenciler performanslarına göre, Özel (Special), Açık (Express), Akademik (Academic) ve Teknik (Technical) eğitim programları çerçevesinde kişiye özel öğrenme stillerine göre eğitim almaktadırlar. 

Vatan Koleji Ortaokulu’ nda  ‘‘Her çocuk bir bireydir ve diğerinden farklıdır.’’  Bu prensipten hareketle amacımız öğrencilerinin kendi yeteneklerini ortaya çıkarmasına ve geliştirmesine yardımcı olmaktır. Ayrıca öğrencilerin hayatları boyu sürecek bir öğrenme tutkusu geliştirmelerini sağlamaktır.
 

Okulumuzda uygulanan esnek ve çok çeşitli eğitim sisteminin amacı, öğrencilerin farklı ilgi ve öğrenme şekillerini  karşılayacak daha fazla seçenek sunmaktır. Aynı zamanda  öğrencilere daha geniş tabanlı eğitim vererek, hem sınıf içinde hem de sınıf dışında bütünsel gelişimlerini sağlamaktır.